top of page

Abendbuffet

Freitag, 29.03.

Karfreitag

Heute wird gefastet ;)

0,00 €

Freitag, 05.04.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Tappasbuffet

33,99 €

Freitag, 12.04.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Schnitzelbuffet

33,99 €

Freitag, 19.04.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Schnitzelbuffet

33,99 €

Freitag, 26.04.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Spargelbuffet

39,99 €

Freitag, 03.05.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Spargelbuffet

39,99 €

Freitag, 10.05.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Schnitzelbuffet

33,99 €

Freitag, 17.05.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Spargelbuffet

39,99 €

Freitag, 24.05.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Spanferkelbuffet

33,99 €

Freitag, 31.05.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Spargelbuffet

39,99 €

Freitag, 07.06.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Schnitzelbuffet

33,99 €

Freitag, 14.06.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Tappasbuffet

33,99 €

Freitag, 21.06.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Schnitzelbuffet

33,99 €

Freitag, 28.06.

Betriebsferien

Wir machen Urlaub

0,00 €

Freitag, 05.07.

Betriebsferien

Wir machen Urlaub

0,00 €

Freitag, 12.07.

Betriebsferien

Wir machen Urlaub

0,00 €

Freitag, 19.07.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Schnitzelbuffet

33,99 €

Freitag, 26.07.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Tappasbuffet

33,99 €

Freitag, 02.08.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Schnitzelbuffet

33,99 €

Freitag, 09.08.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Schnitzelbuffet

33,99 €

Freitag, 16.08.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Spanferkelbuffet

33,99 €

Freitag, 23.08.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Tappasbuffet

33,99 €

Freitag, 30.08.

Abend-Themenbuffet inkl. Getränke

Schnitzelbuffet

33,99 €

bottom of page